За нас

Нашата история

ИМКА – Габрово е част от Световното движение на ИМКА, което има повече от 160 годишна история и богати доброволчески традиции.

Организацията е учредена в Англия през 1848 година от Джордж Уилямс и група младежи, негови приятели, които решават взаимно да се подкрепят и да обединят усилията си в преодоляване на свои проблеми и предизвикателства    свързани с живота им в големия град ( Лондон).   Днес ИМКА организации съществуват в целия свят и обединяват повече от 40 милиона души доброволци, които подкрепят различни обществени каузи и активно участват в реализирането на широка палитра от дейности и програми на местно, национално и регионално ниво.

Сдружение ИМКА-Габрово е учредено на 21 септември 1991 година в актовата зала на Националната априловска гимназия от група съмишленици, които се обединяват около идеята със съвместни усилия да   възродят традициите на младежките християнски дружества в България, съществували от 1898 до 1942 година чрез създаването и утвърждаването на нова организация в Габрово. Вдъхновени от идеите, ценностите и практиките на ИМКА организациите по света, доброволци и учредители мечтаят и работят за това да изградят една активна младежка организация, която разпознава потребностите на младите хора в Габрово и активно ги подпомага в изграждането им като личности, така че да реализират своя потенциал и да участват активно в развитието на местната общност.

През изминалите 20 години сдружение ИМКА-Габрово се утвърди като е една от най- активните младежки организации, която подкрепя развитието на младите хора и стимулира младежкото доброволчество и участие в Габровска област и в България. Организацията има значителен опит и практика в идентифициране на потребностите и ресурсите на младите хора в общността, осигуряването на подкрепа за подготовката и осъществяването на младежки проекти и инициативи, предоставяне на младежки информационни, консултантски и обучителни услуги, както и в осъществяване на програми за свободното време. От 2008 година ИМКА-Габрово предоставя и социални услуги за деца и младежи в общността.