Проекти

Нашите Проекти

YouTOWN – Градът и младите

YouTOWN – Градът и младите

08 Октомври 2020

„ YouTOWN – Градът и младите” на Сдружение ИМКА е насочен към младежите в Габрово и цели да повиши мотивацията, готовността и увереността им за активно участие и включване в разнообразни дейности и занимания за свободното време. Проектните дейности ще осигурят осъществяването на 8 тематични иновативни младежки ...

РеАкция - Иновативен младежки форум

РеАкция - Иновативен младежки форум

25 Април 2019

Ако ти си младеж между 14 и 19год. и имаш страхотни идеи, които ти се въртят из главата. Мечтаеш си за повече събития, които да се случват в Габрово; за нови, уникални младежки пространства, изпълнени с дейности. Искаш да развиваш своите личностни умения и да трупаш опит чрез преживяване и директно участие в разнообразни проекти. ...

Проектът „На мен ми пука за … Габрово”

Проектът „На мен ми пука за … Габрово”

18 Септември 2018

 aaa Проектът „На мен ми пука за … Габрово” ще достигне до 1000 младежи от Габрово на възраст 15 - 25 години. Проектът насърчава диалога и взаимодействието между младежи, младежки групи и организации, представители на местна власт и на различни местни институции за реализиране на творчески идеи и ...

ПРОЕКТ „ДРУГИТЕ  ЧАСОВЕ..”

ПРОЕКТ „ДРУГИТЕ ЧАСОВЕ..”

01 Ноември 2017

Сдружение  „ИМКА” Габрово започна подготвителните срещи и дейности свързани с началото  на реализацията на проекта „ Другите  часове”, който стартира от 1 ноември 2017 година и ще се осъществява до края на настоящата  учебна година.   ...

Project: DO it for the youth! - Organisational Development starting from the grassroots!

Project: DO it for the youth! - Organisational Development starting from the grassroots!

22 Юни 2017

We are excited and glad to announce that YMCA Gabrovo is participation in the project: DO it for the youth! - Organisational Development starting from the grassroots! led by Fundația „Alături de Voi” România (ADV) under the Erasmus + programme. What is this ...

Project: Tool M&E Up! - Tools for monitoring and evaluation of learning activities in youth projects under the Erasmus+

Project: Tool M&E Up! - Tools for monitoring and evaluation of learning activities in youth projects under the Erasmus+

22 Юни 2017

We are really happy that YMCA Gabrovo is partcipating in the Project: Tool M&E Up ! - Tools for monitoring and evaluation of learning activities in youth projects under the Erasmus+ programme with the leading orgisation Fundația „Alături de Voi” România (ADV). ...

Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово"

Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово"

12 Декември 2016

ИМКА ГАБРОВО ВЪЗОБНОВЯВА ДЕЙНОСТТА  НА МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО КОНСУЛТАНТСКИ  ЦЕНТЪР, (МИКЦ ГАБРОВО).   От  началото  на месец януари  заработи младежкия екип  на  МИКЦ Габрово, който  до края на 2017  година ще реализира  проекта „ Утвърждаване на ...

Проект "За повече детски усмивки" по Програма "Дъга"

Проект "За повече детски усмивки" по Програма "Дъга"

01 Септември 2016

      През периода 1 септември 2015 до 1 септември 2017 Сдружение ИМКА ще осъществи проектът „За повече детски усмивки”, който има за цел да подобри състоянието на децата в Габрово и да създаде по-адекватна и подкрепяща среда за пълноценно детско развитие чрез прилагане на системен подход за ...

Младежка банка

Младежка банка

01 Юли 2016

website: Младежка банка Габрово Проектът за Младежка  банка в Габрово през 2016-2017г. има за цел  да надгради традициите за младежка филантропия, набиране и ефективно управление на средства за реализиране на младежки проекти и инициативи на територията  на община Габрово. Той е продължение на ...

Архив

Отминали събития: