Международния ден на доброволцеца – 5 декември 2018

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА 2018 ГОДИНА - http://ymca-gabrovo.org/userfiles/files/05.12.2018.rar

През 2018 година екипът и доброволците на ИМКА Габрово, заедно с Националния Алианс за работа с доброволци отбелязваме в област Габрово за деветнадесети път Международния ден на доброволцеца – 5 декември.
Във връзка с подготовката за традиционната Церемония за награждаване на отличилите се доброволци през годината Ви каним да номинирате доброволци, които имат значим принос за осъществяване на различни училищни дейности, младежки инициативи, обществено значими проекти и за популяризиране на доброволчеството като цяло.
Използвайте възможността публично да изразите благодарността си към хората или организациите, които са подкрепяли благородни каузи и реализирането на обществено значими инициативи и проекти на територията на общината. Отправяме покана към всички младежи, младежки работници, доброволци в различни доброволчески клубове, представители на ученически съвети, представители на организации и институции, работещи с доброволци, и други, да участват в официалната церемония за награждаване на Доброволци на годината. Пълния пакет с документи за номиниране на доброволци на годината 2018 можете да откриете на уеб страницата на организацията: www.ymca-gabrovo.org.
Краен срок за представяне на номинациите в хартиен или електронен вид – 30 ноември 17:00 часа. Комисията, която ще обсъжда номинациите на доброволци и организации, ще заседава на 3 декември в сградата на Сдружение ИМКА Габрово. Церемонията по награждаването на най-активните доброволци и организации за 2018г. ще се проведе в сградана на ИМКА-Габрово. Започваме в 16:30.
Събитието приветства всички приятели и съмишленици с усещане за доброволец, както и всички, които подкрепят доброволчеството като лична и обществена кауза. За участие в празничното събитие са поканени и представители на различни заинтересован страни: младежи, младежки работници, специалисти, представители на неправителствени организации, на ученически съвети, читалища и други обществени организации, заедно с номинираните доброволци и представители на общините и на областна администрация на територията на Габровска област.
Вярваме, че с така планираното събитие заедно ще популяризираме в още по- голяма степен ценностите на доброволчеството, както и ще насърчим повече подрастващи и младежи, както и различни групи граждани да са активни и да допринасят за развитието на своите местни общности.
Очакваме Ви!
Екипът на ИМКА Габрово