МИКЦ (Младежки информационно консултантски център)

Предоставяне на информация, консултации, подкрепа за подготовката и реализирането на младежки проекти и обучения за младежи от Габрово и областта под формата на Младежки информационно консултантски център /МИКЦ/. 

МИКЦ ИМКА Габрово предоставя консултации относно:

 1. психологическо консултиране за младежи и за млади родители;
 2. индивидуално и групово консултиране на младежи във връзка с професионално ориентиране и кариерно развитие;
 3. консултиране на представители на младежки неформални групи и организации във връзка с реализиране на младежки инициативи и проекти;
 4. консултиране по повод привличане и и управление на доброволци, документиране на опит и добри практики свързани с младежки дейности и услуги и др. 

Обучителният екип  на МИКЦ Габрово предлага следните обучителни пакети за различни групи младежи, както младежки лидери, младежки работници и други специалисти на територията на община Габрово и областта.

Основни обучителни теми:

 • Младежко лидерство. Работа в екип; – в два обучителни дни
 • Моята първа стъпка в доброволчеството;
 • Надграждащо двудневно обучение за доброволци –Развитие на умения за работа с подрастващи и младежи; – - в два обучителни дни;
 • Връстници подпомагат връстници – за преодоляване на конфликти в училищната среда;
 • Ефективно общуване;
 • Заетост, чрез развитие на умения за заетост; ( поредица от 3 модула)
 • Иновативни методи за работа в младежките групи;
 • Права и отговорности на доброволци. Оценка и документиране на доброволческия опит;
 • Логистика на младежки инициативи и еднодневни събития;
 • Подготовка на младежки инициативи; – в два обучителни дни;
 • Обучения с тема по заявка;

Предоставяне на информация и специфични информационни услуги, съобразно потребностите и интереса на младите хора и младежки групи от Габрово и региона. Проекта включва и президаване на доброволческа книжка, с цел документиране на доброволческия опит, в която се документира и вализидира опита на младежите доброволци.

Подкрепа на младежи или младежки групи за осъществяване на дейности и инициативи в рамките на Свободна зона, някои от които:

 • Провеждане на Дискусионен форум: „Аз говоря открито”;
 • Младежка инициатива: „Нека да бъдем приятели”
 • Дни на доброволчеството в Габровска област;
 • Отбелязване на международния ден на младежта и международния ден на доброволците;