YouTOWN – Градът и младите

YouTOWN – Градът и младите

YouTOWN – Градът и младите” на Сдружение ИМКА е насочен към младежите в Габрово и цели да повиши мотивацията, готовността и увереността им за активно участие и включване в разнообразни дейности и занимания за свободното време. Проектните дейности ще осигурят осъществяването на 8 тематични иновативни младежки срещи и 4 мастър класа, които ще предоставят възможността на младите хора да се срещнат и да общуват с успели, млади професионалисти и активисти, които ще представят примери за възможности, на които младежите могат да се отдадат в зависимост от своите интереси и таланти. Проектът включва и провеждане на две общоградски събития – Панаир  за младежка активност и „Споделено – Градът и  младите”.

Панаирът на младежка активност ще събере представители на клубове, школи, организации, и др. младежки формални и неформални групи и ще им предостави възможност да запознаят младежите със своите дейности. А младежкото събитие „Споделено – Градът и младите” ще осигури възможност на изява на активни младежи в рамките тематични работилници, насърчаващи младежката активност, социалната ангажираност, социално предприемачество, личностно и професионално израстване, младежкото доброволчество и други възможности за свободното време.

Проект YouTOWN – Градът и младите”  се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Младежки дейности на Община Габрово за 2020г.