РеАкция - Иновативен младежки форум

РеАкция - Иновативен младежки форум

Ако ти си младеж между 14 и 19год. и имаш страхотни идеи, които ти се въртят из главата. Мечтаеш си за повече събития, които да се случват в Габрово; за нови, уникални младежки пространства, изпълнени с дейности. Искаш да развиваш своите личностни умения и да трупаш опит чрез преживяване и директно участие в разнообразни проекти. И най-важното любопитен си за това, което се случва около теб и желаеш да бъдеш част от промяната! Ние те предизвикваме да се включиш в най-новия проект на ИМКА Габрово - "РеАкция - Иновативен младежки форум".

Защо го правим!

•    За да вдъхновим младите, които имат идеи за промяна!
•    За да сформираме нов екип от активни младежи и да им осигурим подкрепа и обучение, така че да формулират по-ясно своите идеи!
•    За да насърчим участието на по-голяма група младежи във вдъхновяващи работилници и събития, за да придобият нови, полезни знания и да развият своите умения!

Ние търсим 20 младежи, които:

- имат желание и възможност ДА УЧАСТВАТ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ;
- са мотивирани да се включат в процес на обучение, използващ методите на неформалното образование;
- са креативни, инициативни, енергични и активни;
- доброволци или членове на неформални младежки групи, младежки организации, ученически структури, спортни клубове и др. или искат да участват по-ефективно в живота на своята общност;
- живеят или учат на територията на област Габрово.

Какво ще преживеете чрез участието си в проекта:

- две готини, интересни, интерактивни обучения, подготвени и осъществени с подкрепата на опитни обучители и младежки работници, с които ще надградите своите знания и умения;
- ще участвате в малък екип от 5 младежи и заедно с подкрепата на ментор ще осъществите едно малко събитие/инициатива/работилница в рамките на планираното в проекта Младежко събитие "Споделено!";
- ще участвате в областен младежки форум, където ще се срещнете с младежи от цялата област, които споделят вашите интереси, както и с обучители, професионалисти и мотиватори от цялата страна.
- ще бъдете част от широк екип, планиращ и организиращ мащабно младежко събитие;
- ще практикувате новопридобитите умения и знания, подкрепени от ментори и младежки работници.

Предварителен план за реализация на основните дейностите:

1) 10-11.05.2019г. - Обучение "неОБИЧАЙНИТЕ ЗАПОДОЗРЕНИ (АЗ И МЛАДЕЖИТЕ)"  

--- основни теми, които ще бъдат засегнати са: младежката работа; младежка общност; потребности на младежите; работа в екип; видове екипи; ролите в екипа; креативно мислене и др.

2) 31.05 - 01.06.2019г. - Обучение "ИГРАЧ ПЪРВИ! ПРИГОТВИ СЕ! (НИЕ И НАШИТЕ ИДЕИ)"

--- основни теми, които ще бъдат засегнати са: организиране на събития; проектен цикъл; създаване и управление на бюджет; логистика на събития; ПР и реклама на събития и др.

3) 19.06.2019г. -  Иновативен младежки форум "РеАкция"

--- форума ще приветства над 70 участници от област Габрово - ученици, доброволци, младежки работници, специалисти, представители на образователните институции и др., за да ги ангажира в един цялостен процес на диалог, вдъхновение и мотивация чрез участие в тематични сесии, ателиета за споделяне на практики, творчески лаборатории и др.

4) 28.06.2019г. - Младежко събитие "Споделено!"

---  събитието ще обедини на едно място многобройни работилници, събития, инициативи, демонстрации и др., насочени към младежите на Габрово, като ще приключи с младежки концерт с участието на популярни сред младежката общност артисти.

За повече информация  във връзка с  проекта, организиран от ИМКА Габрово, можете да се обърнете към Иво Тепавски – младежки работник на телефон 0890221191, на е-mail:  office@ymca-gabrovo.org  и към Антоанета Янкабакова - изпълнителен директор на ИМКА на телефон 0879123688.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"РеАкция - Иновативен младежки форум" е младежки проект, който цели да стимулира инициативността и да активизира младите хора за промяна – за по-активно участие в различни дейности и инициативи на местно ниво, осигуряващи възможности за изява и развитие на техните способности както и по- добра нагласа за свързване на житейския и професионалния път с Габрово и региона.

Проектът се осъществява с подкрепата на Обществен Дарителски Фонд Габрово и Фондация "Америка за България"