Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово"

Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово"

ИМКА ГАБРОВО ВЪЗОБНОВЯВА ДЕЙНОСТТА  НА МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО КОНСУЛТАНТСКИ  ЦЕНТЪР, (МИКЦ ГАБРОВО).

От  началото  на месец януари  заработи младежкия екип  на  МИКЦ Габрово, който  до края на 2017  година ще реализира  проекта „ Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово”. Проекта се  осъществява от Сдружение  ИМКА в Габрово, в партньорство с Община Габрово, с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта,  в рамките  на Национална програма за младежта (2016-2020).

Проекта надгражда добрия опит и практики създадени в рамките на предишни проекти, свързани 

с развитието на МИКЦ в Габрово, както и на богатия 25 годишен опит на организацията да подкрепя развитието на млади хора, така че да реализират пълния си потенциал. Дейностите и услугите в рамките на проекта са насочени към млади хора на възраст 15- 29 години, както и на младежки лидери, младежки работници и други специалисти, активно работещи с младежи или подкрепящи дейността на младежки неформални групи и организации на територията на Габрово и Габровска област. Проектът  ще осигури предоставяне на богата палитра от информационни, консултантски и обучителни услуги и подкрепа за осъществяване на  инициативи  и проекти за младежи, младежки работници, неформални младежки групи и организации, съобразени с техните специфични потребности, възможности и интереси.

 На 18 януари от 16:00 часа  ще се проведе първата информационна среща по повод възобновяване на дейността на Младежки Информационно Консултантски Център в Габрово – 2017 г.

 Повече информация свързана с началото на проекта и предлаганите младежки услуги межете да намерите на страницата на организацията: www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или  ИМКА - Габрово МИКЦ-Габрово или на място в офиса на ИМКА-Габрово; телефони за контакт: 066 805419, 0879123688

Екипът МИКЦ Габрово