ПРОЕКТ „ДРУГИТЕ ЧАСОВЕ..”

ПРОЕКТ „ДРУГИТЕ  ЧАСОВЕ..”

Сдружение  „ИМКА” Габрово започна подготвителните срещи и дейности свързани с началото  на реализацията на проекта „ Другите  часове”, който стартира от 1 ноември 2017 година и ще се осъществява до края на настоящата  учебна година.

           Проектът „Другите часове” се осъществява благодарение на социално отговорната инициатива на Лидл България: ”Ти и Lidl за по-добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

           Проектът цели  да внесе позитивна и качествена промяна в  ученическите  общности  на 4 училища в две от общините на Габровска област – Габрово и Севлиево, чрез  овластяване и насърчаване на младежкото участие.

По повод  началото на проекта г-жа Антоанета Янкабакова изпълнителен директор и ръководител на проекта сподели: Инициираме настоящия проект, защото вярваме, че всеки млад човек има право на достъп до разнообразни възможности за обучение и развитие така, че да реализира пълния си потенциал и да участва  активно в живота  на своята  общност.”

Проектът е на обща стойност 9000 лева и ще осигури директно включване на 1000 ученици от 4  училища (3 гимназии в Габрово и една гимназия в Севлиево). Проектът предвижда осъществяване на поредица от  интерактивни часове, инициативи за сплотяване на  ученическите  екипи на пилотно избраните класове,  две двудневни обучения от типа „Връстници обучават /консултират връстници” и осъществяване на 4 малки инициативи, (по една във всяка гимназия)  подготвени учениците от избраните класове и съобразени с потребностите от промяна в ученическите общности  в отделните  училища и с възможностите, интересите и  желанията  на  младежите.

Осъществяването на дейностите и  инициативите ще спомогне  за   укрепване на екипния  дух  в училищните общности и в отделните класове, както и  за преодоляване на сравнително слабата ангажираност на част от учениците в училищни и извънучилищни дейности и обществено значими каузи.

Повече информация за проекта и предвидените дейности може да намерите на страницата на организацията: www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или ИМКА - Габрово или на място в офиса на ИМКА-Габрово. Телефони за контакт: 066 805419, 0879123688

Проектът „Другите  часове” се осъществява благодарение  на социално отговорната инициатива на Лидл България: ”Ти и Lidl за по-добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум .