Младежка банка

Младежка банка

website: Младежка банка Габрово

Проектът за Младежка  банка в Габрово през 2016-2017г. има за цел да надгради традициите за младежка филантропия, набиране и ефективно управление на средства за реализиране на младежки проекти и инициативи на територията  на община Габрово. Той е продължение на предишните проекти за Младежка банка в Габрово, реализирани през 2013, 2015-2016г.


Моделът „Младежка Банка“ е уникален метод за въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Тя представлява екип за набиране и отпускане на грантове за младежки проекти, управлявана изцяло от млади хора на възраст между 16 и 25 години, живеещи или работещи в гр.Габрово.

През двата предходни периода на Младежка банка в Габрово, бяха набрани над 4500 лева и финансирани 10 младежки идеи.

Основни принципи на Младежката банка в Габрово:

 • Младежко участие и включване;
 • Младежко лидерство;
 • Подобряване качеството на доброволческите дейности и услугите от млади хора за млади хора;
Младежката банка е  инициатива, в рамките  на която Младежки екип набира и отпуска средства с цел реализиране на младежки проекти и инициативи, управлявани изцяло от млади хора.
 
Кой може да участва? 
 • Млади хора,  които имат идеи или са готови  да работят  за идеята  на някой друг, стига  да  е от  значение!
 • На възраст от 16 до 29 години –  ученици, студенти, работещи, безработни и техните родители, близки и приятели;
 • Които желаят да бъдат доброволци и да даряват времето и усилията си за набирането  за ресурси или да  участват  в реализацията  на инициативите;
 • Желаят да се чувстват полезни и значими;
 • Желаят да се развиват и да трупат опит;
 • Искат да намерят съмишленици и приятели;

Как можете да получите подкрепа от екипа на Младежка банка в Габрово?

 • Чрез заявен интерес  за участие като  доброволец;
 • Чрез заявка за консултация или участие в обучение за подготовка  на младежка инициатива;
 • Чрез представен проект и получаване на финансиране.

Проект "Младежка банка" се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България“.