Проект "За повече детски усмивки" по Програма "Дъга"

Проект "За повече детски усмивки" по Програма "Дъга"

    През периода 1 септември 2015 до 1 септември 2017 Сдружение ИМКА ще осъществи проектът „За повече детски усмивки”, който има за цел да подобри състоянието на децата в Габрово и да създаде по-адекватна и подкрепяща среда за пълноценно детско развитие чрез прилагане на системен подход за развитие на децата, семействата и общността. Продължителността на проекта е 24 месеца и той се осъществява с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс”. 

    Ранното детство – от раждането до 8-годишна възраст, е един вълнуващ и изпълнен с динамични промени период, който оставя траен отпечатък върху детската личност, здраве и поведение, и възможности за пълноценна житейска реализация. Множество международни проучвания и изследователски доклади върху ранните години от живота предоставят необорими аргументи за това колко решаващо е ранното детство за здравословното състояние, образованието, социалното включване и цялостния успех и щастие в живота на всеки човек. Програмите за развитие в ранна детска възраст са много важен инструмент в подкрепа на развитието на децата. Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от неговото раждане до осмата му година, за да може да бъде реализирано правото му на закрила и грижа, на подкрепа в процеса на израстване и развитие, което ще му гарантира пълноценно развитие и разкриване на пълния му потенциал. В този период родителските умения и професионалните умения на педагози и други специалисти са от решаващо значение за отглеждането и възпитанието на децата, за осигуряване на емоционална подкрепа, насърчаване на тяхното развитие и за установяване на успешна комуникация на детето със света.

    Проектът предвижда реализирането на поредица от дейности насочени към 30 деца  във възрастовата група от 5 до 7 г. от Детска градина „Мики Маус” в Габрово, както и към избрана група от 50 деца в начална училищна възраст, ученици от ОУ „Иван Вазов” в Габрово. Част от дейностите в рамките на проекта са насочени към група от 30 начални учители, възпитатели и специалисти от общността, които подпомагат детското развитие, които ще се обучават и ще прилагат нови методи за работа с децата и родителите и ще координират осъществяването на групови занимания и детски инициативи по време на проекта. Те ще бъдат обучавани и ще подкрепят децата в усвояването на нови знания и умения  и в реализирането на поредица от 4 детски празника. В рамките на проекта ще се подберат и подготвят (12) доброволци  на възраст от 15 до 24 години, които ще се обучават и ще подпомагат реализирането на груповите занимания и детските инициативи. Проектът ще обхване и родителите на децата от съответните възрастови групи, както и всички други лица (осиновители, приемни родители, близки и роднини, които се грижат за деца от съответните групи. Те ще бъдат обучавани и ще подкрепят децата през целия процес на тяхното израстване, както и ще ги насърчават в ефективно взаимодействие с техни връстници и приятели.

В рамките на проекта ще се осъществят следните дейности:

  • Провеждане на информационни срещи с родители, педагози и други партньори от общността с цел популяризиране на проекта и концепцията  за ранно детско развитие;
  • Подготовка и провеждане на обучения за педагози и възпитатели;
  • Подготовка и провеждане на обучения за родителите на децата в отделните възрастови групи;
  • Подготовка и провеждане на консултации в подкрепа на родители, учители и други специалисти под формата на „Лаборатория за детето”;
  • Осъществяване на поредица от групови занимания и детски инициативи с участието на по-голяма група деца съответно от ЦДГ „Мики Маус” и Основно училище „Иван Вазов” гр. Габрово.

В края на проекта, екип от специалисти ще документира приложения модел за системна подкрепа и широкото му популяризиране сред различни заинтересовани страни в Габровска област и на национално ниво с цел неговото  развитие.

Повече информация свързана с началото на проекта и планираните дейности межете да намерите на страницата на организацията:

www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или  на място с отговорника за проекта във  детска градина «Мики Маус» и ОУ «Иван Вазов», както и  в офиса на ИМКА-Габрово, телефони за контакт: 066 805419, 0879123688;