Проектът „На мен ми пука за … Габрово”

Проектът „На мен ми пука за … Габрово”

 aaaПроектът „На мен ми пука за … Габрово” ще достигне до 1000 младежи от Габрово на възраст 15 - 25 години. Проектът насърчава диалога и взаимодействието между младежи, младежки групи и организации, представители на местна власт и на различни местни институции за реализиране на творчески идеи и младежки инициативи от местно значение. Реализацията му е непосредствена възможност за младите хора да изразят мнение по различни теми и проблеми, по време на два поредни дискусионни форума под надслов: „Защо не диалог?!”. Той предвижда включване на повече от 60 младежи в осъществяването на едно иновативно младежко събитие под надслов: „На мен ми пука за… Габрово”. Подготовката и реализацията на дейностите ще привлекат и 5ма младежки и младежки работници, които ще бъдат фасилитатори и/или ментори и ще подкрепят целия процес, включително и реализацията на най – малко 2 пилотни инициативи в рамките на проекта и поне 3 младежки инициативи до края на учебната година 2018г./2019г. Най-малко 100 младежи от целевата група, които по принцип не са активни и не са участвали в реализирането на младежки инициативи ще се включат в осъществяването на проектните дейности.

aaa

aaa

Проект «На мен ми пука  за… Габрово» се осъществява с подкрепата на Програма Младежки дейности  от  бюджета  на Община Габрово за 2018г.