Осем цели... Ние действаме!

Осем цели... Ние действаме!

Сдружение ИМКА-Габрово започва работа по мащабен международен проект, който има за цел  да популяризира дейностите и постиженията свързани с изпълнението на Целите на хилядолетието („Millennium Development Goals“), както и да насърчи активното включване на младите хора и на неправителствените  организации в дейности и инициативи, и в партньорство с различни заинтересовани страни за постигане на устойчиви резултати, свързани с постигане на  цели на хилядолетието.