Национална програма за младежта и младежки информационно-консултански център

Национална програма за младежта и младежки информационно-консултански център

През 2017 година Сдружение ИМКА в Габрово, в партньорство с Община Габрово, с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, в рамките на Национална програма за младежта (2016-2020)  ще реализира проекта „ Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово”.

Проекта надгражда добрия опит и практики създадени в рамките на предишни проекти, свързани с развитието на МИКЦ в Габрово, както и на богатия 25 годишен опит на организацията да подкрепя развитието на млади хора, така че да реализират пълния си потенциал. Дейностите и услугите в рамките на проекта са насочени към млади хора на възраст 15- 29 години, както и на младежки лидери, младежки работници и други специалисти, активно работещи с младежи или подкрепящи дейността на младежки неформални групи и организации на територията на Габрово и Габровска област. Проектът ще осигури предоставяне на богата палитра от информационни, консултантски и обучителни услуги и подкрепа за осъществяване на инициативи и проекти за младежи, младежки работници, неформални младежки групи и организации, съобразени с техните специфични потребности, възможности и интереси.