Език без омраза

Език без омраза

Младежка кампания към Съвета на Европа за правата на човека, с която се цели да се намали нивото на приемане на езика на омразата и да се развива онлайн младежко участие и гражданство, включително и в процесите на управление на интернет.