Второ издание Ytalks или още "Разговори в ИМКА"

На 6 юли 2017 година от 18:00 часа МИКЦ ИМКА Габрово организира и проведе второто издание на събитието Ytalks или още "Разговори в ИМКА". На него присъстваха близо 30 младежи, като по същото време ИМКА Габрово бяхме домакини на младежки обмен с доброволци от ИМКА Баден, Германия. 

Събитието се осъществи по проект „Утвърждаване на младежките услиги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово”, който се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор 25-00-49/16.12.2016г