Празнична програма по случай 25 години ИМКА Габрово