Обучение "Лидерски умения и работа с деца" в м. Узана

На 28 юни 2017 година МИКЦ ИМКА Габрово проведе еднодневно обучение за младежи на тема: "Лидерски умения и работа с деца" в местността Узана в Габрово. На обучението присъстваха младежи и доброволци от цялата област. Повече за дейността на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или МИКЦ ИМКА Габрово. Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово" се усъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2016-2020