Обучение на УС на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово

В периода 20 - 21.12.2014г. в месността Узана се проведе изнесено обучение на членовете на ученическия съвет в ПМГ Габрово. В него се разгледаха теми като: Права и отговорности на членовете на ученическия съвет, ефективно общуване, личностни и организационни умения, работа в екип и още. Участниците имаха възможността да видят и приложат доста от нещата и на практика. 
Обучението се организира с подкрепата на Младежки информационно консултантски център към ИМКА Габрово.

Екипът на МИКЦ ИМКА Габрово