Обучение "Аз и другите" организира МИКЦ ИМКА Габрово

На 7 октомври 2017 година в ИМКА Габрово се проведе обучение на тема: "Аз и Другите". Бяха дискутирани теми като личностно развитие, ефективна комуникация с околните - вербална, невербална, усвояване на част от т.н. меки умения. Обучението помогна на младите хора, които пристъстваха да първо да опознаят по-добре себеси и второ - да помислят какво искат да постигнат и от каква промяна имат нужда. Благодарности към малкото, но ентусиазирани младежи, участници в обучението. Инициативата се реализира по проект „Утвърждаване на младежките услиги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово”, който се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор 25-00-49/16.12.2016г.

Екипът на МИКЦ Габрово