"ИзМисли ли КАк да..."

МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение за младежи "ИзМисли ли КАк да...". В неговата основа стои идеята за силата на неформалното образование и ролята му в младежкото овластяване и активното включване на младежите в обществения живот. Обучението се състоя на 14 и 15 ноември в месността Узана и обедини 20 младежи на различни възрасти, с разнообразни интереси, цели и мечти.

 «Ние замисляхме обучението като провокация към младежите. Искахме да ги накараме да осмислят собствени умения и възможности. В програмата включихме различни упражнения и дискусии за запознаване с различни младежки практики по света, както и опознаване на YMCA като световна организация, нейната мисия и цели. Мисля, че успяхме да ги заинтригуваме, защото и ние сме младежи като тях, със сходни интереси и схващания за живота. » сподели Ирина Стоянова, член на екипа от младежки обучители.

Повече относно обучението и реализираните дейности може да видите в снимките по долу.

Обучението се провежда в рамките на проект «Разширяване на младежките услуги и надграждане на капацитета на Младежки Информационно Консултантски Център Габрово», който се реализира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-19/04.12.2014 г.