Майсторски клас с Театър Корсар и представлението "Да бъда или не?"

              На 10.10 ИМКА Габрово имаше удоволствието да приеме Фондация "Театър Корсар" и неговите невероятни актьори. Те се включиха в проект "Мисия Тиатър", финансиран по програма Култура от бюджета на Община Габрово за 2016г., като организираха майсторския театрален клас, отправен към младежите участници в проекта. Много забавление, творчески задачи и интересни и неочаквани моменти бяха в основата на тази среща, в която всички се включиха с много желание, ентусиазъм и любопитство!

Същата вечер те предствавиха пред габровска публика своя авторски спектакъл "Да бъда или не". Пиесата, която разкрива на зрителите, основните етапи от развитието на театралното изкуство от създа-ването му до днес. С много чувство за хумор, тази комедия задава въпроса „Да бъда или не...” актьор. Една болезнено смешна изповед на седем актьора , които въвличат публиката в тайните на театъра и смисъла от неговото съществуване.

Фондация Театър Корсар е създадена през 2014 от артисти желаещи да следват своите собствени творчески търсения. Основните цели на фондацията са създаване на високохудожествени представления и разпространението им в страната, организиране на творчески лаборатории и тренинги за актьорско майсторство.

Проект Мисия „Театър“ се осъществява с подкрепата на Програма Култура от бюджета на Община Габрово за 2016г., по договор № 534-УР-16