Обучение "Работа в екип" на ученическия съвет на ПМГ Габрово

На 30 - 31.03.2017 година МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение с участието на представители на УС при ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" на тема "Работа в екип. Права и отговорности на УС". Повече за дейността на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или МИКЦ ИМКА Габрово. Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово" се усъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2016-2020