Младежко иновативно събитие "Споделено извън чата"

Проект "Споделено извън чата" се осъществява с подкрепата на Програма Младежки дейности от бюджета на Община Габрово за 2016г.