"Ние познаваме своите права 3"

За трета поредна година „ИМКА“ Габрово и Европейският информационен център „Европа директно“ при Габровската търговско-промишлена палата провеждат детски лагер „Ние познаваме правата си “ 
В периода 13-17 юли 31 деца и 10 доброволци на ИМКА Габрово участваха в провеждането на детски дневен лагер под надслов „Ние познаваме правата си”. Програмата на лагера включва разнообразни образователни модули, игри и творчески дейности, които имат за цел да насочат вниманието на участниците към темите свързани с Права на децата, Права на европейските граждани, както и да се докоснат до културното разнообразие в страните – членки на ЕС.
Някои от темите, които се разглеждаха в обучителните модули са правата на децата свързани с осигуряване на семейна грижа и подкрепа, правото на достъп до безплатни здравни грижи, правото на безплатно образование, правото на игри и участие в различни дейности за развитие, както и правото на детско участие във вземането на решения по всички въпроси, които ги засягат. 
В програмата на детския дневен лагер се проведе и Детски празник под надслов „Ние познаваме правата си” на 16 юли /Четвъртък/ от 10,30 – до 12,30 часа в парка „Мечето” непосредствено до детския отдел на Регионална библиотека „Априлов Палаузов”. Всички деца от града можеха да се включат в празника. Също така се проведе и конкурс за детски рисунки на открито, забавни игри и детска викторина.

Екипът на ИМКА Габрово