Кръгла маса в Младежки център Севлиево

На 28.10.2015г. в Младежки център Севлиево МИКЦ ИМКА Габрово организира дискусионна кръгла маса по проблемите на младежката безработица и първоначалното навлизане на младежите на пазара на труда. За да са в полза на младежите и да отговарят на техните въпроси в дискусията се включиха представители на различни фирми и организации в гр. Севлиево, а именно: представител на Амстан хотели АД Севлиево, хотел „Севлиево Плаза”; представител от отдел „Човешки ресурси” на „Видима - Идеал Стандарт” АД; Момчил Кънев – управител на „Никипласт” ЕООД; началник отдел „Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежки политики” на Обшина Севлиево; младежки медиатор Обшина Севлиево; представители на учителската професия; младежки работници. 
Ръководителя на Младежки цeнтър Севлиево Силвия Начева сподели«На срещата присъстваха 25 младежи от средните училища в гр. Севлиево. Те останаха толкова доволни от срещата, че пожелаха да се организират още такива мероприятия, като се разшири кръга на поканените работодатели.»

Екипът на МИКЦ ИМКА Габрово