Проект "Артпространство в Априловото школо", финансиран от МИКЦ ИМКА Габрово

На 09.10.2015 от 10:20 часа в Националната Априловска гимназия се откри ново Артпространство. Неговата основна идея е да показва постиженията на учениците от гимназията в различни области чрез фотографии на техните пътуванията и състезания. Там също така ще се показват материалите от различни конкурси и състезания, които се провеждат в самото училище. Ще се правят и изложби на различни теми, първата от които ще бъде „ Парченца лято”. Проектът "Артпространство в Априловото школо" се финансира по инициатива "Свободна зона" в рамките на проект МИКЦ, домакинстван от ИМКА Габрово.

По напред в снимките можете да откриете и втората от поредицата изложби, която се състоя на 28.10.2015 в новото Артпространство в Национална Априловска гимназия.

Екипите на МИКЦ Габрово и ИМКА Габрово