Поздравителни адреси по случай 24 годишнина на ИМКА Габрово

Благодарим на всички наши приятели и партньори, които въпреки че бяха възпрепятствани не ни забравиха, и изпратиха своите пожелания и поздравителни адреси.