Доброволческа инициатива в Прирoдоматематическа гимназия “Акад. Иван Гюзелев”

    На 11 и 12 юни в природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев” се проведе информационна кампания за популяризиране на идеята за създаване на доброволчески екип от ментори ученици на територията на Гимназията. Информационната кампания е в рамките на ученически доброволчески проект, под надслов: „Цели се високо, стани МЕНТОР!, който е част от реализацията на проекта: „8 цели - ние действаме”, финансиран от Европейския съюз. Инициативата има за цел да подобри комуникацията между учениците в ПМГ Габрово и да осигури приемственост между малки и големи ученици, както и по- лесна адаптация на по- малките ученици в новата среда.