"Осем цели - ние действаме!" в с. Боженци

Обучение на тема: "Разработване на проект" в с. Боженци по проект "Осем цели - ние действаме!"