"Осем цели - ние действаме!" в ПГХТТ, Пловдив

Обучение на тема: "Осем цели - ние действаме!" в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, Пловдив.