Обучение за фасилитатори, х. Боженци

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ: „8 GOALS .... WE ACT!”

Сдружение ИМКА-Габрово започва работа по мащабен международен проект, който има за цел  да популяризира дейностите и постиженията свързани с изпълнението на Целите на хилядолетието („Millennium Development Goals“), както и да насърчи активното включване на младите хора и на неправителствените организации в дейности и инициативи, и в партньорство с различни заинтересовани страни за постигане на устойчиви резултати, свързани с постигане на целите на хилядолетието.