Обучение "Себепредставяне и междукултурно общуване" в Младежки център Севлиево

На 20.02.2017 година МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение на Ученически съвет на ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" на тема "Себепредставяне и междукултурна среда и общуване". Повече за дейността на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или МИКЦ ИМКА Габрово. Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово" се усъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2016-2020