Oбучение ”Връстници обучават/ консултират връстници”

ИМКА Габрово осъществи обучение на тема:”Връстници обучават/ консултират връстници” от  5 до 7 октомври  в местността Узана, в рамките  на проекта: „Другите  часове”.

Проектът „Другите часове” се осъществя благодарение на  най- голямата социално отговорната инициатива на Лидл България: ”Ти и Lidl за по-добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

 Една от  младите  помощник обучителки Нанаси Соуейд сподели свои впечатления от обучението:

Щастлива съм и съм изключително благодарна, че имах възможността да съм помощник обучител и ментор по време на обучението: „Връстници обучават / консултират връстници”, което се проведе от  5до7 октомври в местността Узана, край Габрово. По време на  обучението,организирано от  ИМКА Габрово имахме възможност да приложим на практика модела:  „връстници  обучават/ консултират връстници”.

Основни теми, които  обхванахме в обучението  бяха  ефективно общуване, възможности и предизвикателства пред младежи  на възраст  15- 17  години, основни умения, които следва да развиват  младежите, за да се изявяват  като  консултанти и /или обучители  на връстници  и др. Процесът на учене беше конструиран на базата на кратки представяния от обучителния екип, обсъждане в малки групи и практически упражнения, така че младежите имаха шанса да практикуват своите презентационни умения и да свикнат с начина, по който се работи ефективно в екип. Обучителния екип    използва разнообразни интерактивни методи за работа,  в хода на обучението и  осъществи балансирана  обучителна програма, в която  споделянето  на информация и опит бе балансирано с работни задачи и игрови моменти, които  да подпомогнат процеса на учене на младежите.  Специално подбрани видео клипове, синтезирани изречения, оформени цветно на флипчарти и работата  в малки  групи  позволиха  на младежите  да  се убедят, че благодарение  на използваните интерактивни  методи - ученето стана по-лесно, интересно и достъпно.

За мен лично  като  млад човек и  като помощник обучител  участието  в този процес беше много полезно и интересно и доказателство за това е и мотивацията на участниците в него да продължават да подкрепят връстници от своето училище и  да осъществяват  интерактивни и забавни занимания от  типа:  „Другите часове”, както и  да  продължават  да реализират   свои  младежки инициативи.