Проект ” За повече детски усмивки….”

Ателието се проведе в рамките  на проект „За повече детски усмивки”,  който се осъществява от Сдружение „ИМКА” Габрово, с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс”.