Обучение "Въведение в доброволчеството" в Младежки център Севлиево

На 20.03.2017 година МИКЦ ИМКА Габрово проведе обучение с участието на нови доброволци на Младежки център Севлиево и младежи от града на тема "Вевъдение в доброволчеството". Повече за дейността на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово можете да откриете на нашия Интернет адрес: www.ymca-gabrovo.org и във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или МИКЦ ИМКА Габрово. Проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово" се oсъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта 2016-2020