Детска работилница за мартеници с деца от ЦОП ИМКА

На 20.02.2017 се проведе работилница за мартенички с деца от ЦОП ИМКА Габрово, както и с помощта на доброволци на ИМКА. Децата изработиха по три модела мартеници, които след това взеха със себе си, за да се закичат с тях на празника на Баба Марта. Благодарим за участието на всички! :)