Курс по първа долекарска помощ

МИКЦ ИМКА Габрово и БЧК Габрово организираха курс по първа до лекарска помощ за младежи и младежки работници между 14 и 29 години.  

Обучителният  курс  се проведе на 6 юни 2017 от 13:00 до 17:00 часа в синя зала в дом на културата на , етаж 2.  

В програмата бяха засегнати основни знания и умения при оказване на първа помощ, както и други полезни съвети как да помагаме на познати и непознати при критични ситуации

Участието в обучението е безплатно, а всеки от участниците получи сертификат за преминат курс по първа до лекарска помощ.