Информационна среща по проект МИСИЯ:ТЕАТЪР и Споделено(извън чата)

На 16.06.2016г сдружение ИМКА направи представяне на два нови проекта, по които ще работи в предстоящите шест месеца. И двата проекта финансово се подкрепят от бюджета на Община Габрово за 2016 година. Проект МИСИЯ:ТЕАТЪР е подкрепен по програма "Култура", приоритет "Публики", а проект Споделено извън чата се финансира по програма "Младежки дейности".