Инфо щанд на ИМКА Габрово и МИКЦ Габрово

На 28 октомври, по време на традиционната вече дизайнерска конференция в Севлиево, част от екипа на МИКЦ ИМКА Габрово участваха чрез свой информационен щанд и разказваха на различни поколения млади хора възможностите, които предоставя МИКЦ Габрово. 

Благодарим за поканата на организаторите и екипа на Design Conf 28-29.10.2017!