Второ издание на играта "Опознай и избери"

   На 8 октомври 2015 г. се проведе второто издание на общоградската младежка играта «Опознай и избери!». Тя се реализира от ИМКА – Габрово в партньорство с Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово.

   По време на състезателната игра младежите трябваше да преминат през три маршрута на територията  на град Габрово. Тези маршрути бяха наречени «мисии», защото тяхната цел бе младежите да получат информацията за различни институции, фирми и организации на територията на града, за тяхната работа и възможностите, които те предлагат за младите хора.

   «Трите ни мисии се казваха - «Културен», «Образован» и «Гражданин». За да може това да се случи в играта се включиха 24 институции, фирми и организации, за което им благодарим. Това показва, че всички в нашия град сме обединени от мисълта, как да направим Габрово едно по-привлекателно място за младите хора.» сподели представител на ИМКА Габрово Илияна Новикова.

   В състезателната игра се включиха 66 младежи от габровските училищата и ТУ Габрово, разпределени в отбори по двама. Участниците бяха обхванати от състезателен дух и желание да спечелят. В края на играта всеки получи грамота за участие, а за победителите имаше и награди. Те бяха осигурени  - за I място бяха осигурени от организаторите, а за II и III място - от Областен информационен център Габрово.

Ето и имената на наградените

Мисия «Културен»

I място за отбора на Място Диана Младетова и Кристина Виденова

II място за отбора на за отбора на за отбора на Маргарита Горанова и Александър Иванов

III място за отбора на Стела Русева и Доника Нейкова

Мисия «Образован»

I място за отбора на Ива Ранковска и Рая Топузакова

II място за отбора на Искра Трифонова и Тихомир Тошев

III място за отбора на Петър Петров и Петър Георгиев

Мисия «Гражданин»

I място за отбора на Александър Драгнев и Михаил Църов

II място за отбора на Габриела Христова и Божидара Якимова

III място за отбора на Янита Йотева и Томаш Стругаров

   Проект «Опознай и избери!» се подкрепен от Община Габрово по Програма Младежки дейности от бюджета на община Габрово за 2015г., по договор № 321-ОСД-15. ИМКА Габрово е водеща организация по проекта, а партньори са: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ в частност Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/ и Габровска Търговско промишлена палата и ЕИЦ „Европа директно”.

   Повече информация за проекта и предлаганите младежки услуги можете да намерите на страницата на организацията: www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или ИМКА - Габрово МИКЦ-Габрово или на място в офиса на ИМКА-Габрово; телефони за контакт: 066 805419, 0879123688