Доброволчески стажове по проект "Опознай и избери", подкрепен от Община Габрово

Следващият етап от осъществяването на проекта "Опознай и избери" е младежите да изберат, в кои институции желаят да проведат доброволен стаж. После стажа бива договорен и младежите полагат доброволен труд в съответната институция.

По долу са посочени вече проведените стажове през месец юни и юли, както и договорени стажове до края на месец август:

·        Териториално статистическо бюро Габрово – Участвали 4 човека, общо 5 дни доброволен стаж;

·        Регионална библиотека»Априлов-Палаузов» - Участвали 5 човека, общо 12 дни доброволен стаж;

·        Дирекция бюро по труда Габрово - Участвали 3 човека, общо 3 дни доброволен стаж;

·    Областен информационен център Габрово - Участвал 1 човек, общо 1 ден доброволен стаж;

·        Регионален Исторически Музей Габрово и «Дечкова къща» - Участвали 7 човека, общо 9 дни доброволен стаж;

·        Архитектурно-етнографски комплекс «Етър» - Участвали 11 човека, общо 80 дни доброволен стаж;

·        Общинска администрация Габрово - Участвали 3 човека, общо 6 дни доброволен стаж;

·       Неправителствена организация Сдружение ИМКА - Участвали 2 човека, общо 10 дни доброволен стаж

цес, йерархията, възможностите за стаж и др.

Екипът на ИМКА Габрово