„ ДА ПОМЕЧТАЕМ ЗАЕДНО - ЗА ПОВЕЧЕ УСМИВКИ….”

 На 5 юли  се проведе поредната  среща  на партньори и приятели  на ИМКА Габрово, на която беше представена информация  за непосредствените  резултати от  реализацията  на проект  «За повече детски усмивки», който  се намира  в своята  заключителна фаза.

 На срещата присъстваха 30 представители на различни местни институции и организации,  включително учители,  родители и доброволци.   По време на срещата  екипът  на ИМКА Габрово  сподели, че в края на проекта  започва и процес на стратегическо планиране, който да даде рамката  за развитие  на организацията през следващите 7  години. Подхода,  за стратегическо планиране, който организацията избра е процес на планиране с участие, който включва 7 стъпки и предвижда консултации с широк кръг от  участници -  членове и доброволци  на организацията и представители на различни заинтересовани страни: представители на обществени организации, институции,  родители, учители, деца, младежи и експерти в областта на детското и младежко развитие, както и в областта на устойчивото развитие, социалното предприемачество и иновациите. Очаква се процесът «Да помечтаем заедно – за повече усмивки»  да завърши упешно през  месец декември 2017 година като тогава организацията  се ангажира публично да огласи  стратегията  си  за развитие  на ИМКА-Габрово 2025.

Настоящата публикация стана възможна благодарение на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „ДЪГА” с финансовата подкрепа на Фондация“Велукс“.

Повече информация свързана с реализацията на проекта и планираните дейности можете да намерите на страницата на организацията:

www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или  на място с отговорника за проекта във  детска градина «Мики Маус» и ОУ «Иван Вазов», както и  в офиса на ИМКА-Габрово, телефони за контакт: 066 805419, 0879123688;