"Фондонабиране от тълпата" - как да набираме средства за каузите си?

На 20 юни 2017 от 10 до 12:00 часа ще проведе събитие /работилница как да набираме средства от хората в помощ на нашите каузи. Благодарим на нашата водеща Инна Бояджиева и Indiegogo за добре представената и полезна информация за тази невероятна възможност.

Събитието се проведе в рамките на проект "Утвърждаване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово", който се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор 25-00-49/16.12.2016г.