Официално награждаване на участниците в конкурса "Аз казвам СТОП"

Младежка банка  Габрово и ИМКА-Габрово се присъединиха към международната инициатива срещу тормоза в училище.

Два дни след поредицата от национални и международни събития посветени на Световния ден за борба с насилието в училище на  26 февруари 2016 г. петък, в залата на Сдружение ИМКА Габрово се проведе церемония  за  награждаване на авторите на отличилите се творби в конкурса: „Аз казвам СТОП!”.  Той  се проведе в рамките  на младежкия проект: „Тормозът спира до тук!”, по инициатива  на младите доброволци от Младежка  банка  Габрово, която се  домакинства от ИМКА Габрово.  

Конкурсът имаше за цел да популяризира необходимостта от повече толерантност и ефективно общуване в училищната среда и да провокира търсене и споделяне на различни начини за преодоляване на тормоза и насилието в училище. Чрез участието си много деца и млади хора успяха по креативен и нестандартен начин да предложат решения за преодоляване на проблема и за утвърждаване на по- позитивни взаимоотношения в училищната общност.

Повече от  50 деца и младежи  на възраст от 8 до 16 години се включиха в конкурса.

Награди бяха връчени в следните категории и възрастови групи, а именно:

В категория Литература /есе, разказ, стих/

 Във възрастовата група: 7 -12 години

Първо място: Кристияна Станиславова Савова – IV клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Второ място: Илина Николаева Ганчева – VI б клас, ОУ „Иван Вазов”

Трето място: Виктория Алексиева Чиликова – IV в калс, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Във възрастова група: 13 -19 години

Първо място: Мирела Спасова Казакова – 10 г клас, НАГ

Второ място: Нанси Али Соуейд – 10 г клас, НАГ;

Трето място: Айсен Реджебова Кременлиева – СОУ „Васил Левски”, Севлиево

В категория Снимка/видеоклип

Първо място: Весела Христова – 16 години, НАГ;

Второ място:Тихомир Ангелов – IV клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Трето място: IV б клас, ОУ „Ран Босилек”

В категория рисунка, плакат, колаж:

 Във възрастова група 7 – 12 години

Първо място: Бояна Марианова Минчева – 11 години, СОУ „Отец Паисий”

Второ място:Габриела Маринова Събева – 11 години, СОУ „Отец Паисий”

Трето място: Дороти Георгиева Ботева – 12 години и

      Камелия Николаева Керемедчиева – 12 години

Поощрителна награда в същата категория:

Доротеа Пламенова Христова – 10 години, IV клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Във възрастова група 13 – 19 години

Първо място: Цветелина Христова Митева – 16 години, СОУ „Отец Паисий”

Второ място: Момчил Мирославов Иванов – 15 години, СОУ „Отец Паисий”

Честито на всички наградени и участвали в конкурса деца и младежи. 

Координаторът  на младежка  банка  Габрово Иво Тепавски  се обърна към всички участници в инициативата и сподели: „ Всички  ние – доброволците  на младежка банка Габрово сме щастливи, че успяхме да активизираме много деца и  младежи за участие в конкурса и вярваме, че конкурса е само повод да се говори повече в училищните общности за това как по- ефективно, с повече толерантност и разбиране може да решават спорове, и проблеми.  Ще се радваме, ако това се превърне в наша съвместна ежегодна инициатива.

Наградите за  младите творци   бяха осигурени  в рамките  на проекта: „Тормозът спира до тук!” в рамките на дейността на „Младежка банка” Габрово, с помощта на „Фондация работилница за граждански инициативи” и финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Снимки от събитието - Боян Пенчев