Обучение за личностно развитие и професионално развитие

На 23 и 24 октомври  2015 година в залата на ИМКА Габрово се проведе поредното трето обучение за  младежи  на тема: «Личностно развитие и кариерно развитие». Обучението е част от поредицата  дейности и инициативи, организирани от ИМКА Габрово,  в  рамките  на проект: «Опознай и избери!», който се осъществява с подкрепата на Община Габрово, Програма Младежки дейности от бюджета на община Габрово за 2015г., по договор № 321-ОСД-15.

В обучението  взеха участие 17 младежи на възраст  14 – 19  години, ученици в Национална Априловска Гимназия,  Природоматематическа гимназия «Акад. Иван Гюзелев», Професионална Техническа Гимназия «Д-р Никола Василиади», Професионална гимназия по туризъм «Пенчо Семов» и ТУ Габрово. Част  от  младежите  споделиха, че за първи път  участват  в подобни обучения, а други заявиха, че имат известен опит от участие в различни обучения, организирани от неправителствени организации на територията на общината и на национално ниво. В  програмата  на обучението бяха включени и поредица от представяния и работни  задачи, които имаха за цел да запознаят младежите с основните личностни и организационни  умения и ключови  компетенции, които водят към успешна заетост и бъдещи възможности за развитие  на кариерата. През втория обучителен ден младежите имаха възможност да участват в симулационни игри, в рамките на които да придобият повече умения и опит за търсене на информация, провеждане на срещи за кариерно ориентиране, както и срещи с потенциални работодатели. В рамките на обучението участниците имаха възможност да направят самооценка  на своите умения и опит и да формулират цели за бъдещото си развитие и бяха консултирани по въпроси свързани с  възможностите за участие в други обучения, младежки стажове, срещи и форуми  свързани с подобряване на възможностите за младежка заетост.

Екипът на ИМКА Габрово