Обучение "Разработване на младежки проекти"

На 06 и 07 март, в сградата на ИМКА-Габрово се проведе обучението «Разработване  на младежки проект – част 1». То се осъществява от МИКЦ ИМКА Габрово по проект «Разширяване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово» се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-19/04.12.2014г.

В обучението взеха участие 16 младежи на възраст 14 - 23 години. През тези два дена, чрез методите на неформалното образование те изминаха нелекия път на формулиране, планиране и разписване на идеята. Пресметнаха рисковете и възможните спънки . Работиха в екип. Всички бяха много активни. Въпреки краткото време успяха да се сработят, дадоха всичко от себе си, за да може идеята да се превърне в суров вариант на проект. Резултата: разработиха три идейни проекта, които ще доразвият до пълното им финализиране на 27 и 28 март, когато ще се проведе втората част от обучението. Тогава, след окончателното оформяне на проектите, младежите ще бъдат подпомогнати да кандидатстват с тях пред няколко финансиращи организации. 

Екипът на ИМКА Габрово