Обучение "Въведение в доброволчеството"

На 27 и 28 февруари, в сградата на ИМКА-Габрово се проведе обучението «Въведение в доброволчеството». То се осъществява от МИКЦ ИМКА Габрово по проект «Разширяване на младежките услуги и надграждане на капацитета на МИКЦ Габрово» се осъществява с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-19/04.12.2014г.
В него взеха участие 27 младежи, които имат желание да бъдат доброволци. Чрез различни елементи на неформалното образование – споделяне на личен опит и очаквания, работа в малки групи, игри и дискусии, те се запознаха с основните характеристики на доброволния труд. Обучението имаше за цел да развие някои основни умения като: работа в екип, ефективно общуване и лидерство. Участниците се запознаха с основните права и отговорности на доброволците. Научиха се да планират и организират младежки инициативи и кампании. В края на обучението те разработиха 3 собствени идейни проекта за провеждане на младежки инициативи. 
По мнение на обучителката Ева Цветанова « Младежи бяха много мотивирани. Ясно осъзнаваха защо са тук и какво искат да научат. Бяха много активни във всички дейности. В края на вторият ден дори споделиха, че не искат обучението да свършва, че много са се забавлявали и си тръгват с нови приятели и още по-голямо желание да бъдат доброволци». 

Екипът на ИМКА Габрово