Обучение за детска анимация 03-04.04.2015

 През първия ден на обучението участниците имаха няколко групови задачи, трябваше да измислят и разиграят даден казус, като всеки един имаше точно определна роля в екипа. Бяха разгледани теми като лидерство и работа с деца, също така обучаващите преминаха и няколко игри за доверие. На края на деня, макар и изморени всички се усмихнахме за една обща снимка... :)