Информационна среща за представяне на Младежка банка в Габрово

Уважаеми колеги и партньори,

  На 07.05.2015г. от 15:30 часа, ИМКА Габрово проведе информационна среща по повод възстановяването на инициативата„Младежка банка” в Габрово. Срещата се състоя в сградата на организацията.

     Г-жа Антоанета Янкабакова, Изпълнителен директор на ИМКА Габрово, представи новия екип и координадора на МБ в Габрово и сподели « С настоящият проект за „Младежка банка“ в Габрово ние искаме да включим още по-активно младежите в набирането и ефективно управление на средства.  На всички млади хора, които имат идеи и вдъхновение за работа искаме да покажем, че подготовката и реализирането на младежки проекти и инициативи изисква последователност, време и търпение, но предизвикателството си струва! Специфични умения за осъществяване на младежки проекти могат по-лесно да се усвоят още в младежка възраст, особенно когато е осигурена подкрепата  на връстници, на младежки работници и други специалисти. Екипът  на Младежка  банка  Габрово  е готов  да оказва подкрепа през цялото време.»

    Г-н Иво Тепавски, координадор на Младежка банка за Габрово, направи кратка презентация на свършеното през предишния период – в цифри и снимки. Той представи целите, които си е поставил екипа на „Младежка Банка“ в Габрово за набиране на средства, а именно 2500 лева и  планираните благотворителни инициативи до края на 2015година. Първата  инициатива  за набиране на средства е Информационна и творческа шатра в деня на Габрово – 16 май. Инициативата  ще се проведе от 15 до 18  часа в градинката  до  театъра.

    По време на срещата  бяха представени и възможностите за кандидатстване с младежки проекти  пред Младежка  банка  Габрово,  както и информация, че процедурата за финансиране на проекти  за младежки инициативи ще бъде отворена  през месец септември.

    В края на срещата се проведе кратка дискусия на тема: Какви да бъдат приоритетните области, в които да се финансират проекти от Младежка банка Габрово и бяха обменени идеи за алтернативни методи за набиране на средства в Габрово.

            Настоящата публикация стана възможна благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка” с финансовата подкрепа на Фондация“Чарлз Стюарт Мот“.

Екипът на  Младежка банка и ИМКА Габрово