Втора инфо среща на МИКЦ, ИМКА Габрово в Младежки център Севлиево

 На 28 януари в залата на Младежки център Севлиево се проведе втората от поредицата информационни срещи на Младежкия Информационно Консултантски Център - Габрово, които имат за цел представяне на младежките услуги и дейности, които ще се предоставят през 2015 година.

 В срещата участваха 30 младежи, младежки работници, представители на активни групи и организации,, педагогически съветници, представители на ученически съвети, медиите и други.

По време на срещата г-жа Антоанета Янкабакова, ръководител на проекта  представи  младежкия екип, от 5 човека, който ще е ангажиран с предоставянето на младежките услуги – информационни, консултантски и обучителни, запозна участниците с целевите групи, за които е разработен дизайна на младежките услуги и представи начините, по които всеки млад човек от 15 до 29 година възраст може да получи подкрепа в Младежкия Информационен консултантски център, а именно по телефон, е-меил или директно чрез посещение в офиса на ИМКА Габрово.

 По време на срещата бе дадено началото на широка дискусия за актуалните потребности на младите хора на територията на общината и областта, за начините на достигане до по-широка младежка аудитория, както и за възможностите за сътрудничество между различните младежки групи и организации и други местни партньори.

 Участниците  в срещата  бяха  разпределени в 6 малки групи и имаха възможност да обменят идеи по дискутираните теми, като в края на груповия процес представиха споделените идеи пред всички участници.

По отношение  на резултатите от  груповия процес, Андреана Недева – координатор Свободна зона към МИКЦ, ИМКА Габрово споделя: От името  на целия  ни  екип изразяваме своята благодарност към всички участници за активнстта по време на срещата. В работните групи бяха обсъдени някои от потребностите на младите хора в различни възрастови групи, например: предизвикателства пред младите хора за избор на по – нататъчното им развитие като знаещи и можещи хора, липса на възможности и места за придобиване на професионален опит, трудно балансиране на многото задължения в ежедневието на младия човек и др. В хода  на дискусиите бяха споделени и много ценни идеи, някои от които със съгурност ще осъществим в рамките на проекта, като например организиране на периодични срещи между  активните  младежки групи и организации  в цялата област за споделяне на опит и добри практики. Убедени сме, че това ще  постави началото на едно добро партньорство. В края на срещата бяха получени и заявки за обучения на ученическите съвети в някои местни училища и гимназии, които са планирани за началото на месец март.”

Снимки от срещата ще намерите на страницата на организацията: www.ymca-gabrovo.org , във фейсбук: ИМКА Габрово (YMCA Gabrovo) или  ИМКА - Габрово МИКЦ-Габрово


 

Екипът на ИМКА Габрово